publicerad: 2021  
bred brett breda
adjektiv
1 som har stor ut­sträckning på tvären mot (tänkt) huvud­riktning normalt i våg­rätt läge
breda axlar; en bred gata; en bred dubbel­säng; en kort och bred näsa; han är bred över ändan; ett brett leende
äv. neutralt som har viss ut­sträckning på tvären mot sin huvud­riktning
milsbred
floden är två kilometer bred
äv. bildligt, spec. tydlig, ut­präglad särsk. om språk(variant)
hon talar bred dialekt; på bred skånska; bred amerikanska
bred som en ladugårds­dörr mycket bredhan är två meter lång och bred som en ladugårds­dörr över axlarna
den breda vägen se väg
göra sig bred göra sig märk­värdigfrån att sällan ha sagt något alls, började han plötsligt göra sig bred på möten och i kommittéer
med bred marginal se marginal
tala vitt och brett om något se vid
belagt sedan 1000-talet (runsten, Skånela, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform briþ, fornsvenska breþer; gemensamt germanskt ord; ovisst urspr.; ev. besläktat med sprida
2 som om­fattar en för­hållandevis stor mängd (typer av) före­teelser på visst om­råde eller dylikt
MOTSATS smal 3
en bred koalitions­regering; försöka hitta breda lösningar; gå fram­åt på bred front; beslutet hade bred folklig förankring; hon har ett brett register
de breda lagren se lager
belagt sedan ca 1860