publicerad: 2021  
bua buade buat
verb
bu`a
ljudligt ut­trycka miss­nöje genom att ropa bu el. på annat sätt; vanligen om större grupp
SE bu
någon buar (åt någon/något/sats)
någon buar (åt någon)
någon buar (åt något)
någon buar (åt sats)
någon buar (ut någon/något)
någon buar (ut någon)
någon buar (ut något)
publiken buade och visslade
ibland förstärkt med partikelnut
publiken buade ut borta­laget
belagt sedan 1934
buabuande