SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ce´sium substantiv cesiet el. ~ el. ~et cesi·um·etCsen silver­vit, ljus­känslig metall anv. bl.a. i foto­celler ämne.spec. om en radio­aktiv isotophalverings­tiden för cesiumför­slaget om höjda rikt­värden för cesium i livs­medelde stora ut­släppen av cesium i sam­band med Tjernobylkatastrofensedan 1864av ty. Cesium med samma betydelse; modern bildn. till lat. ´sius ’blå’