SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
chimä´r substantiv ~en ~er chim·är·en1själslig före­ställning som bygger på fel­tolkning av ngn före­teelse i verkligheten ibl. med bi­betydelse av önske­dröm e.d. psykol.enligt statistiken hade arbets­lösheten minskat ― men det var bara en chimärsedan 1740av fra. chimère med samma betydelse; av grek. khim´aira, benämning på ett mytologiskt djur, format av get, lejon och drake 2växt som byggs upp av två ärftligt o­lika vävnader bot.sedan 1931