SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cinnober [´-el.-o´-] substantiv ~n ett hög­rött kvicksilvermineral som an­vänds som färg­ämne ofta av konstnärer; nu­mera ofta ersatt av ljust kadmium­rött färg.ämne.cinnoberfärgcinnoberrödäv. om färg­ämnet och färgencinnober är den ljusa, hög­röda vall­mons färgsedan ca 1520Peder Månssons Skrifter på svenskafornsv. cinober; ur grek. kinnab´ari med samma betydelse; av persiskt urspr.