publicerad: 2021  
common sense ingen böjning, utrum
com·mon sense
substantiv
[kåm´ån sen´s]
sunt förnuft
en domare måste ibland förlita sig på common sense
belagt sedan 1906; av engelska common sense med samma betydelse, lat. commu´nis se´nsus med samma betydelse