SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
cool [ko´l] adjektiv ~t som gör ett svalt och lugnt in­tryck särsk. om en viss typ av jazz­musik men äv. all­männare vard.admin.psykol.cool musikhur kunde han vara så cool när motorn kokade?äv. med mer o­bestämd, all­mänt positiv, inne­bördcoola glas­ögonhela kaféet var fullt med coola människorsedan 1950-taletav eng. cool ’sval; kylig’; besl. med 1kall, kylig