SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1cyk´el substantiv ~n cyklar cykl·arett två­hjuligt motorlöst for­don som fram­förs genom trampning av pedaler trafik.JFRcohyponymmoped cykeldäckcykelkorgcykelturdamcykelherrcykelracercykelhoppa på cykelnåka cykelta en sväng på cykelnhoppa av cykelnen lång­tur på cykeläv. ngt ut­vidgati sammansättn. motorcykelsparkcykeltestcykeläv. om varianter med ett resp. tre hjul, för upp­visning resp. för transport (äv. om tre­hjuling för små­barn)sedan 1891förk. av bicykel med samma betydelse; till 2bi- och 2cykel; jfr bicykleta
2cykel [sy´k-äv.syk´-] substantiv ~n, plur. cykler äv. cyklar cykl·er(period som känne­tecknas av ett) bestämt händelse­förlopp som med jämna mellan­rum upp­repas på samma sätt af.tid.livscykelsolcykelväderlekscykelårscykelmånens cyklerenligt vissa teorier ut­vecklar sig historien i cykleräv. försvagat, utan inne­börd av upp­repningserie (litterära eller konstnärliga verk) diktcykelromancykelsagocykelsedan 1842av grek. kyk´los ’ring, krets’