publicerad: 2021  
cykelsport cykel­sporten cykel­sporter
cykel|­sport·en
substantiv
cyk`elsport
sport som ut­övas på cykel särsk. i tävlings­form
cykel­sportens linje­lopp, tempo­lopp och etapp­lopp
belagt sedan 1891