SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
däribland [´r-, -blan´del. med två huvudtryck] adverb där|­i·blandin­om den mängden som fram­går av samman­hanget Nollflera hand­gjorda möbler såldes, däribland de två köks­soffornasedan 1520-taletGamla eller Eriks-Krönikanfornsv. thär i bland