publicerad: 2021  
dala dalade dalat
verb
da`la
sakta sjunka
dala (ner) (från/till/mot något)
dala (ner) (från något)
dala (ner) (mot något)
dala (ner) (till något)
solen dalar; snö­flingorna dalade ner mot marken
äv. bildligt minska (i om­fattning), försämras
dalande aktie­kurser; hennes form­kurva har dalat betänkligt på sistone
belagt sedan 1693
daladalande, dalning