publicerad: 2021  
konfiguration konfigurationen konfigurationer
kon·fig·ur·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
i vetenskapliga och tekniska samman­hang form som delar (av viss samman­satt helhet) är an­ordnade i in­bördes
konfigurationsskiss; datorkonfiguration
konfiguration (av något)
spec. planeternas in­bördes ställning
spec. äv. atomernas in­bördes läge i en molekyl
belagt sedan 1817; bildn. till lat. con´- 'till­sammans med' och figura´re 'bilda; dana'; jfr ur­sprung till figur