publicerad: 2021  
debacle debaclet, plural debacle, bestämd plural debaclen
substantiv
[-ak´el]
sär­skilt i sport­jargong men äv. all­männare helt miss­lyckad in­sats i förhållande till förväntade resultat
ett debacle (för någon)
ett ekonomiskt debacle; laget revanscherade sig efter debaclet mot jumbolaget
belagt sedan 1926; av franska débâcle 'is­lossning; samman­brott', till bâcler 'spärra'