SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
defekation [-∫o´n] substantiv ~en ~er de·fek·at·ion·entömning av tarmen särsk. med.med.SYN.synonymavföring äv. konkretexkrementer sedan 1906av nylat. defeca´tio med samma betydelse; till de- och lat. ´ces ’exkrementer’