publicerad: 2021  
demokrati demokratin demokratier
demo·krati·er
substantiv
demokrati´
1 politiskt system där regeringsmakten i princip före­träder folk­viljan, så­dan den kommer fram genom fria, all­männa och hemliga val och där vissa med­borgerliga rättigheter, så­som yttrande- och församlings­frihet, är garanterade
demonstranterna krävde frihet och demokrati; demokratin segrade i Sverige 1918
äv. om mot­svarande system in­om begränsade sektorer
ekonomisk demokrati; facklig demokrati; demokrati på arbets­platsen
äv. (förr) om politiskt system som åter­speglar ledande folk­gruppers vilja
demokratin i det klassiska Grek­land ute­slöt inte slaveri
representativ demokrati politiskt system där makten ut­övas av valda före­trädare för folketi mots. till bl.a. direkt demokrati
belagt sedan 1614; ur grek. demokrati´a 'folkvälde'; jfr ur­sprung till aristokrati
2 stat där regeringen till­sätts genom fria, all­männa och hemliga val ofta på ett indirekt sätt och med begränsade ansvars­områden för regeringen
MOTSATS diktatur
de väst­europeiska demokratierna
äv. (sär­skilt tidigare) i mer el. mindre oegentlig an­vändning (bl.a. om kommunistiska förhållanden)
belagt sedan ca 1795