SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
demonstration [-∫o´n] substantiv ~en ~er de·monstr·at·ion·en1å­skådlig före­visning och förklaring av hjälp­medel, metod e.d. komm.tid.demonstrationsexempeldemonstrationsflygningdemonstration av den nya kopiatorndemonstration (av ngt/SATS) (för ngn)sedan 16982offentlig kollektiv menings­yttring särsk. i form av massmarsch med slag­ord på plakat och banderoller pol.tid.demonstrationstågfredsdemonstrationmassdemonstrationsittdemonstrationen fredlig demonstrationen våldsam demonstrationen tyst demonstration mot kvinno­misshandelpolisen upp­löste demonstrationentusen­tals personer del­tog i demonstrationen mot krigetäv. om individuell (an­tydd) protesthans från­varo tolkades som en demonstrationen demonstration (för/mot ngn/ngt/SATS)sedan 18413upp­visning av styrka för att in­ge respekt spec. mil., äv. om sken­manöver mil.tid.demonstrationspolitikstyrkedemonstrationflott­manövern utan­för grann­landets kust var knappast mer än en demonstrationsedan 1757