publicerad: 2021  
denotation denotationen denotationer
de·not·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
filosofi, språk­vetenskap mängden av före­teelser som ett ord hän­för sig till
denotation (av något)
denotationen av ordet "hund" är mängden av alla hundar
belagt sedan 1950; av engelska denotation med samma betydelse; till denotera