publicerad: 2021  
deposition depositionen depositioner
de·pos·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
av­lämning av värde i någon annans förvar
depositionsavgift; depositionsbevis; tulldeposition
deposition (av något) (någonstans)
museet växte bl.a. genom köp och depositioner från olika kyrkor
spec. om till­fälligt bortlämnande som säkerhet
nyckel erhålls mot en deposition av 50 kronor
i finlands­svenska spec. om in­sättning av pengar på bank
äv. om definitiv (och säker) förvaring
deposition av radio­aktivt av­fall
äv. om deponerat före­mål
depositionen åter­fås när nyckeln lämnas till­baka
belagt sedan 1627; av lat. deposi´tio med samma betydelse; till deponera