SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
designe´ra [-iŋn-el.-inj-] verb ~de ~t de·sign·er·arvanligen perf. part. i för­väg bestämma för viss upp­gift NollJFRcohyponymutse tidnings­kungens son var designerad till chef­redaktördesignera ngn (till ngn/ngt)sedan 1633av lat. designa´re ’ut­märka; ut­nämna’; jfr design, signera Subst.:vbid1-134168designerande, vbid2-134168designering