publicerad: 2021  
desinfektion desinfektionen desinfektioner
des·in·fekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
oskadlig­görande av smitt­ämnen el. ohyra
desinfektionsmedel
desinfektion (av något)
kemisk desinfektion av före­mål och ytor
belagt sedan 1849; till lat. dis´- 'bort; isär' och infic´ere 'besudla; smitta'