publicerad: 2021  
deuce
adverb
[djo´s]
lika poängställning i slut­skedet av ett tennis­game
belagt sedan 1903; av engelska deuce med samma betydelse; av fornfranska deus, lat. du´os 'två' (två poäng måste tas i följd, för vinst av gamet)