SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dialy´s substantiv ~en ~er dia·lys·enprocess var­igenom visst ämne med små molekyler tränger i­genom membran av annat ämne anv. bl.a. i konst­gjord njure för rening och vid blodundersökningar kem.med.tid.dialysbehandlingnjur­skadan krävde dialyshon väntar på en njur­transplantation och går i dialys tre gånger i veckandialys (av ngt)sedan 1862; i bet. ’njuravgiftning’ 1959av grek. dial´ysis ’upp­lösning; åt­skiljande’; jfr analys, katalys