publicerad: 2021  
dialys dialysen dialyser
dia·lys·en
substantiv
dialy´s
process var­igenom visst ämne med små molekyler tränger igenom membran av annat ämne anv. bl.a. i konst­gjord njure för rening och vid blod­under­sökningar
dialysbehandling
dialys (av något)
njurskadan krävde dialys; hon väntar på en njurtransplantation och går i dialys tre gånger i veckan
belagt sedan 1862; i bet. 'njuravgiftning' 1959; av grek. dial´ysis 'upp­lösning; åt­skiljande'; jfr ur­sprung till analys, katalys