SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
diffraktionsspektrum [-∫o`ns-] substantiv ~et el. diffraktionsspektret, plur. ~ el. diffraktionsspektra dif·frakt·ions|­spektr·um·etfärg­spektrum som upp­stått genom diffraktion av ljus­strålar av o­lika våg­längd som böjts o­lika mycket fys.optik.rum.sedan 1843