SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dokumentalis´t substantiv ~en ~er doku·ment·al·ist·enperson som yrkesmässigt sysslar med dokumentation allmän kulturlitt.vet.vetenskapl.yrk.sedan 1958