publicerad: 2021  
tonart ton­arten ton­arter
ton|­art·en
substantiv
to`nart
av­snitt (om en oktav) av ton­skalan med en bestämd grund­ton och ett bestämt förråd av (sju) toner som huvud­sakligen an­vänds och med vars hjälp varje musik­komposition kan karakteriseras
durtonart; molltonart
symfonin sägs gå i C-dur, men sista satsen går i en annan ton­art
äv. bildligt
han sjöng kärlekens lov i alla upp­tänkliga ton­arter
belagt sedan 1748