SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`da substantiv ~n edor ed·anström i vatten­drag som går i mot­satt riktning mot huvudströmmen var­vid en virvel bildas provins.geogr.JFRcohyponymbakvatten nedan­för forsar bildas ofta en edasedan 1434intyg utfärdat av prästen Asmund Helgeson i västgötska Foxerna (Framställning)fornsv. idha, isl. iða med samma betydelse; bildn. till partikeln ið- ’åter; om­igen; till­baka’; jfr idelig, idissla, idrott