SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e`genartad adjektiv egenartat egen·art·adbeskaffad på ett karakteristiskt eller av­vikande sätt admin.psykol.SYN.synonymsäregen JFRcohyponymapartcohyponymegen 3cohyponymegendomligcohyponymsärprägladcohyponymovanlig en författare med ett egenartat och suggestivt språkofta med negativ bi­betydelseunderlig i ljuset av den tidigare diskussionen måste beslutet betraktas som synnerligen egenartatsedan 1839