publicerad: 2021  
egenrörelse egen­rörelsen egen­rörelser
egen|­rör·els·en
substantiv
e`genrörelse
ofta i vetenskapliga samman­hang spontan rörelse av egen kraft utan yttre på­verkan
ett for­dons egen­rörelse; spermiernas egen­rörelse
spec. om stjärnornas skenbara rörelse på himla­valvet
belagt sedan 1883 (den astronomiska bet.)