publicerad: 2021  
egid egiden
egid·en
substantiv
[egi´d]
något hög­tidligt i vissa ut­tryck skyddande ledning
under den gamle ord­förandens egid tre­dubblades föreningens medlemsantal
belagt sedan 1778; via franska, lat. av grek. aigis´, benämning på Athenas sköld (över­dragen med get­skinn), till ai´x 'get'