publicerad: 2021  
egoism egoismen
ego·ism·en
substantiv
egois´m
det att en­bart eller huvud­sakligen ta hän­syn till sig själv
SYN. egennytta MOTSATS altruism JFR självisk
en politik som en­bart vädjade till med­borgarnas krassa egoism
belagt sedan ca 1740; modern bildn. till ego och -ism