SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
egois´tisk adjektiv ~t ego·ist·isksom en­bart eller huvud­sakligen tar hän­syn till sig själv admin.psykol.SYN.synonymsjälvisksynonymegennyttig MOTSATSantonymaltruistisk hon var mycket egoistisk och satte all­tid sig själv främstäv. om handling e.d.en egoistisk in­ställningsedan 1816