SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
eljest [el`-äv.el´-] adverb annars ngt åld. el. provins.Nolljag går långsamt, eljest blir jag för varmden eljest så snälle NN blev rasandesedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ällighis, trol. eg. ’vid annat läge’, till äl-, identiskt med lat. al´ius ’annan’, och läghe ’läge’