publicerad: 2021  
engagera engagerade engagerat
verb
[aŋga∫e´ra] äv. [eŋga∫e´ra]
1 väcka och hålla kvar engagemang hos någon person
någon engagerar någon (i/för något)
någon engagerar någon (för något)
någon engagerar någon (i något)
pjäsen är intressant men lyckas inte riktigt engagera; en engagerande memoar­bok
ofta refl.
hon har engagerat sig i hjälp­arbete
ofta (utan idealitet) i fråga om (stor) satsning av materiella resurser
före­taget har engagerat sig ekonomiskt i oljeletning; bankerna är engagerade med miljard­belopp
belagt sedan 1631; av franska engager med samma betydelse, eg. 'pant­sätta', till en gage 'i pant'; jfr ur­sprung till gage
2 an­ställa (artist) för kortare tid
någon engagerar någon (för något)
de engagerade en dans­orkester för bröllopsfesten
äv. försvagat i fråga om upp­drag och dylikt
han var engagerad men inte an­ställd av Säpo
äv. ytterligare försvagat vanligen refl. el. perfekt particip göra upp­tagen
han bjöd henne på mid­dag, men hon var redan engagerad
belagt sedan 1733
engageraengagerande, engagering, engagemang