publicerad: 2021  
enhetlig enhetligt enhetliga
en·het·lig
adjektiv
e`nhetlig
som ut­gör eller ger in­tryck av att vara en enhet om mång­fald el. något samman­satt
enhetlighet
hela möblemanget hade en enhetlig klädsel; riks­språket är tämligen enhetligt
belagt sedan 1885