SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
erbjuda [e`r-el.ä`r-] verb erbjöd erbjudit erbjuden erbjudna, pres. erbjuder er·bjud·er1ge (ngn) möjlighet att komma i åt­njutande av en för­mån av ngt slag komm.JFRcohyponymofferera före­taget erbjuder an­ställning åt ungdomarrestaurangen hade både kött- och fisk­rätter att erbjudaäv. med mindre ton­vikt på aktivitet(kunna) ge poesin har mycket tröst att erbjudaerbjuda (ngn) ngt, erbjuda ngt (åt ngn), erbjuda ngn att+Vsedan 1650av lågty. erbeden, ty. erbieten med samma betydelse; partikeln er- urspr. samma ord som 1ur 2föra med sig NollJFRcohyponymmedföra 2 monteringen erbjöd vissa svårighetererbjuda ngtsedan 1794Subst.:erbjudande (till 1); erbjudan (till 1)