publicerad: 2021  
esperantist esperantisten esperantister
esper·ant·ist·en
substantiv
esperantis´t
person som talar esperanto och gärna verkar för dess spridning
belagt sedan 1919; till esperanto