publicerad: 2021  
eten etenet el. etenen
et·en·et
substantiv
ete´n
en färg­lös, brännbar gas som är ett omättat kol­väte; anv. bl.a. för plast­tillverkning
SYN. etylen
eten kan i vissa blandningar med luft bli explosivt
belagt sedan 1960; av engelska ethene med samma betydelse; till etylen