publicerad: 2021  
etno ingen böjning, utrum
substantiv
et´no
ofta i sammansättn. före­teelse med an­knytning till minoritets­kulturer särsk. kulturer som av­sevärt skiljer sig från den dominerande kulturen i ett land; särsk. om musikaliskt skapande men äv. all­männare
etnolåt; etnomode
musiken var en blandning av etno, blues och ren rock
belagt sedan 1989; ur grek. eth´nos 'folk'; jfr ur­sprung till etnologi