SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ordig adjektiv ~t få|­ord·igsom o­gärna yttrar sig admin.psykol.SYN.synonymenstavig 2synonymtystlåten JFRcohyponymfåmäldcohyponymtillknäppt hon är fåordig och allvarsamäv. till­fälligthan var o­vanligt fåordig under mid­dagensedan 1681