SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
förbaske [-bas´keel.-bas`ke] verb, ingen böjning för·baskeNollförbaske migi sanninganv. för att ge starkt eftertryck åt det som sägsvard.det är förbaske mig inte så lätt att hålla reda på alla busstider sedan 1897