publicerad: 2021  
försörjning försörjningen försörjningar
för·sörj·ning·en
substantiv
försör´jning
det att någons grund­läggande livsbehov tillfreds­ställs fort­löpande fram­för allt beträffande mat, kläder och bo­stad
försörjningsbörda; försörjningsförmåga; försörjningsplikt
försörjning (av någon/något)
försörjning (av någon)
försörjning (av något)
trygga sin försörjning
äv. fort­löpande till­försel av material, energi och dylikt
elförsörjning; energiförsörjning; oljeförsörjning; vattenförsörjning
belagt sedan 1540