SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
försam´ling substantiv ~en ~ar för·saml·ing·en1grupp människor som kommit samman i bestämt syfte samh.sociol.yrk.JFRcohyponymskara hon talade in­för en stor församling av vetenskaps­mänäv. om permanent institution, särsk. av politiskt slaggeneralförsamlinglag­stiftande församlingen församling (av ngra)konstituerande församling(folk)representation som stiftar ny grund­lagsedan 1471brev från ärkebiskop Jakob och biskop Henrik i Linköping till rådsherrarna i Stockholm (Styffe)fornsv. forsambling 2grund­läggande organisatorisk enhet in­om kyrkligt sam­fund relig.JFRcohyponymkyrka 2 församlingslivfödelseförsamlinglandsförsamlinghon var född i Maria församlingden första kristna församlingen i Antiochiaäv. om en del av med­lemmarna, särsk. om samtliga gudstjänst­besökare vid ett till­fälleprästen och församlingen läste gemensamt ”Fader vår”sedan 1526