publicerad: 2021  
utgift ut­giften ut­gifter
ut|­gift·en
substantiv
u`tgift
ofta plur. pengar som betalas ut av viss person eller organisation som ersättning för något nöd­vändigt
utgiftspost; utgiftsökning; försvarsutgifter; merutgift
en utgift (för någon/något/att+verb) (belopp)
en utgift (för någon) (belopp)
en utgift (för något) (belopp)
en utgift (för att+verb) (belopp)
fasta ut­gifter; rörliga ut­gifter; oförutsedda ut­gifter; hålla ut­gifterna nere; minska de offentliga ut­gifterna; lönen täckte bara de löpande ut­gifterna
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska utgipt; av lågtyska utgift med samma betydelse; till ut och ge; jfr ur­sprung till avgift, uppgift