SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rutsäga [-säjaäv.-säga långt ä] verb förutsade förutsagt, pres. förutsäger för·ut|­säg·erpå för­hand räkna ut och göra på­ståenden om viss fram­tida ut­veckling; vanligen på rationell grund komm.JFRcohyponymspåcohyponymsiacohyponymbebådacohyponym2bådacohyponymförutse ekonomerna förut­sade en snabb förbättring av konjunkturenförutsäga ngt/SATSsedan 1681Subst.:vbid1-165824förutsägande, vbid2-165824förutsägning; förutsägelse