publicerad: 2021  
fantasy ingen böjning, utrum
fant·asy
substantiv
[fän´tasi]
en fantasi­genre in­om litteratur och film som skildrar miljöer och händelser långt bort­om vår sam­tida verklighet
fantasyepos; fantasyfilm; fantasyroman
belagt sedan 1985