publicerad: 2021  
fennicism fennicismen fennicismer
fenn·ic·ism·en
substantiv
fennicis´m
språk­drag som upp­stått under på­verkan från finskan i annat språk, särsk. svenska
belagt sedan 1852; till nylat. fenn´icus 'finsk'