publicerad: 2021  
fermat fermaten äv. fermatet, plural fermater äv. fermat, bestämd plural fermaterna äv. fermaten
ferm·at·en
substantiv
ferma´t
vilo­punkt i musik­stycke som inne­bär en obestämd förlängning av den aktuella tonens el. pausens tidsvärde
fermattecken
äv. om tecknet för detta ()
belagt sedan 1798; av ita. fermata 'uppe­håll', till fermare 'stanna'