SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fias´ko substantiv ~t ~n fiasko·nafull­ständigt miss­lyckande ofta när det gäller att fånga publik­intresse scen.tid.JFRcohyponymflopp dunderfiaskoett präktigt fiaskofilmen gjorde fiasko i Cannesekonomiskt blev före­ställningen ett fiaskofiasko (för ngn/ngt)sedan 1847av ita. fiasco med samma betydelse, eg. ’flaska’