SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fi`ken adjektiv fiket fikna fik·ensom har starkt begär efter att få ngt mindre brukl.admin.psykol.JFRcohyponymlysten äv. om handling o.d.fikna blickarfiken efter/på ngt/att+Vsedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. fikin; till 2fika 2