publicerad: 2021  
finskhet finskheten
finsk·het·en
substantiv
fin`skhet
(kollektiva) före­ställningar om vad som an­ses vara specifikt finskt i fråga om beteende, mentalitet, kultur eller dylikt
vad inne­bär finskhet i dagens Sverige?; på 1930-talet var diskussionerna om finskhet och svenskhet mycket intensiva i Fin­land
belagt sedan 1861